12.klases izlaidums “Krāsaini sapņi pār mums”

  • IMG_8757 (1)
  • IMG_8774
  • IMG_8787
  • IMG_8799
  • IMG_8921
  • IMG_9327 (1)
  • IMG_9380
  • IMG_9398
  • IMG_9426
  • IMG_9426

21.jūnijā, kad sākusi ziedēt vasara, gaisā virmo Jāņuzāļu smarža, margrietiņas, madaras, jasmīni, rudzupuķes un pujenes ieskauj savā krāsu un smaržu pasaulē, RVPĢ notika 12.klases izlaidums “Krāsaini sapņi pār mums.” Ne tikai pļavās, bet arī jauniešu sirdīs ir sācies ziedēšanas laiks. Sirdīs valdīja patīkams satraukums. Absolventi atvadījās no skolas, grāmatām un skolotājiem.

Sporta zāli rotāja Jāņuzāles, skanēja sirsnīgi apsveikuma vārdi un novēlējumi. Absolventiem apliecinājumu par mācībām RVPĢ  pasniedza skolas direktore O. Burova, apliecinājumus par programmas  “Valsts robežas drošība” apguvi – Valsts robežsargu koledžas militārās un fiziskās priekšmetu katedras lektors, majors A. Mikažāns. Jaunieši saņēma atmiņas dāvanas no pirmās RVPĢ direktores V. Šidlovskas, klases audzinātājas I. Melnes, pateicības un atzinības par jauniešu ieguldīto darbu skolēnu līdzpārvaldē, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā. Novēlējumus un sirsnīgus ceļavārdus teica Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas pārstāve S. Semeņaka un vecāki.

Absolventi pateicās pedagogiem, vecākiem, dziedāja, dejoja valsi un vēstīja par saviem krāsainajiem sapņiem.

“Jūs taču esat vēl jauni un varat

Piedzīvot sapņus vēl nebijušos.

Jums taču katram ir iespēja dota

Sajust un izbaudīt tos.”

 

Aicinām absolventus dodieties pretim saviem sapņiem! Ar centību, pūlēm un neatlaidību sasniegt cēlus mērķus!

You may also like...