RVPĢ akreditācijas izvērtējums

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Akreditācijas komisija 2020.gada decembrī veica Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kārtējo, termiņā noteikto izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas akreditāciju. Ģimnāzijas akreditācijas laikā notika attālinātās intervijas ar skolas vadību, pedagogiem,...