Ak, šis burvīgais izlaidumu laiks!

Pieneņu pūkas aizlido vējā, ziedošā pļavā bites san. Mākoņi dodas trakā dejā, un visapkārt putnu balsis skan. Tā ir vasara. Izlaidumu laiks. Šogad apliecību par iegūto vispārējo pamat izglītību saņēma 55 mūsu ģimnāzijas 9.klašu...