Vides mēnesis “Iesildies Ekoskolā” Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā