Pieteikšanās Vītolu stipendijai!

Kā pieteikties stipendijai? Kam stipendijas piešķir? Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem: kandidāts ir bārenis, audzina viens no vecākiem, sociāli un materiāli...