Author: Dainis Uškāns

Meistarklases ,,Mana runa pārliecina” 8.,9. un 11.klašu skolēniem RVPĢ

Līdzās mobilajai, interneta u.c. moderno līdzekļu saziņai cilvēka karjeras ceļā palielinās tiešo kontaktu nozīme, prasme ar savu runu atstāt uz saziņas partneri vēlamo iespaidu, radīt labu priekšstatu par sevi, ietekmēt citus, uzklausīt sarunu partneru...