Ciemos pie sadarbības partneriem Polijā Sjanovā!

2018. gads mūsu sadarbības partneriem Polijā ir īpašs. Viņi tāpat kā mēs, gatavojamies mūsu valstu 100.gadēm, šo svētku ietvaros Sjanovieši svinēja savas pilsētas 675.dzimšanas dienu. 12. un 13. februārī pilsētas domes vadība bija ielūgta dalībai šajos skaistajos svētkos, arī es kā skolas direktore tiku ielūgta uz šiem svētkiem. Mūsu Rēzekni pārstāvēja mēra vietnieks Aleksejs Stecs, kurš sirsnīgi sveica Sjanoviešus svētkos, arī man bija tas gods izteikt sirsnīgu pateicību par mūsu skolā
20 gadu strādājošo viesskolotāju Elzbietu Bienewicz, kura dzīvo Suha Košalinskā, par viņas iniciatīvu parakstīts sadarbības līgumu starp Rēzeknes pilsētas domi un Sjanovas domi, pateikt paldies Dombrovas skolas direktorei, Sjanovas pamatskolas direktoram par mūsu bērnu uzņemšanu poļu valodas praksēs Sjanovā, kā arī visiem vecākiem, kuri uzņem savās ģimenēs mūsu bērnus.
Liels prieks, ka arī maijā mūsu skolas 16 skolēni dosies jau uz poļu valodas praksi Sjanovā un Dombrovā.
Paldies, pilsētas domes vadībai par palīdzību un atbalstu jau 24 gadu garumā nest Rēzeknes vārdu Polijā, pierādīt un parādīt, ka Poļu tautu valoda, kultūra, tradīcijas arvien attīstās.

Skolas direktore V.Šidlovska

You may also like...