Darba vizīte Atlantijas okeāna krastā/Robocza wizyta nad brzegiem Atlantyku

No 25.02.-03.03.2019. mūsu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu un skolotāju delegācija devās darba vizītē uz Portugāli uz mūsu sadarbības skolu Viseu pilsētā, lai darbotos projektā Erasmus+ “Math & Science practices with fun!.”

Kopā ar mums bija arī mūsu darba partneri no Turcijas. Katra no skolām rādīja savu mājas darbu “Drāma matemātikā”, kā arī izstrādātos matemātikas olimpiādes uzdevumus un prezentēja paveikto ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās. Katra no skolām spēja pārsteigt ar rūpīgu darbu, fantāziju, jauniem atzinumiem un secinājumiem.

Mūsu draugi bija sagatavojuši plašu izzinošu programmu: gan Astronomijas Abservatorijas, Kvarca muzeja, Zinātnes muzeja apmeklējumus. Mūsu bērni varēja kopā ar partneriem darboties skolas fizikas, ķīmijas laboratorijās un sacensties matemātikas olimpiādē.

Lielu iespaidu atstāja uz visiem projekta dalībniekiem ekskursija un atpūta Porto pilsētā Atlantijas okeāna krastmalā, kur jau zied ābeles, magnolijas, tulpes, portugāļu ģimeņu dārzos jau nogatavojušies apelsīni, mandarīni un citroni. Neaizmirstams palika visu atmiņā arī brauciens uz Fatimu, Koimbru.

Portugāļu sirsnība, labvēlība bija kā apliecinājums – uzņemšana pilsētas Domē pie Izglītības pārvaldes vadītājas, kura uzņemšanu noorganizēja viesu zālē, bet atvadoties no skolas kolektīva, vecākiem pie kuriem ģimenēs dzīvoja mūsu bērni- bija tikšanās ar vīru folkloras muzikālo ansambli. Viņu muzikalitāte, enerģija, dziedātprasme un dejotprasme vēl ilgi paliks mūsu atmiņās.

Tagad mēs jau uzsākām gatavošanos darba vizītei mūsu skolā 1. maijā, kurā atkal būsim visi kopā: latvieši, portugāļi un turki.

 

Skolas direktore V.Šidlovska

 

W terminie 25.02. – 03.03.2019r. delegacja uczniów i nauczycieli Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne przebywała z roboczą wizytą w Portugalii, w naszej szkole partnerskiej miasta Viseu w ramach projektu Erasmus+ „Math & Science practices with fun!”

Pracowaliśmy wspólnie z partnerami z Turcji. Każda szkoła przedstawiła swoją pracę domową „Drama w matematyce” oraz opracowane zadania dla olimpiady matematycznej, jak również osiągnięcia w zakresie chemii, biologii i nauk przyrodniczych. Każda prezentacja zadziwiała ogromnym poświęceniem autorów, wyobraźnią, nowymi pomysłami i wnioskami.

Nasi przyjaciele przygotowali ciekawy program poznawczo-rozrywkowy: zwiedzanie Obsewatorium Astronomicznego, Muzeum Kwarcu, Muzeum Nauki. Nasi uczniowie wspólnie z partnerami mieli możliwość działać w szkolnych laboratoriach fizycznych i chemicznych, rywalizować w olimpiadzie matematycznej.

Ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach projektu wywarła wycieczka i odpoczynek w mieście Porto nad brzegiem Atlantyku. Cudowna przyroda, kwitnące jabłonie i magnolie, tulipany w ogrodach, dojrzałe pomarańcze, mandarynki i cytryny codziennie zachwycały gości.

W pamięci wszystkich, niewątpliwie, zostanie pielegrzymka do Fatimy, Koimbry.

Życzliwość, serdeczność Portugalczyków jest wspaniałym dowodem – gościnna wizyta w Urzędzie Miasta oraz w Kuratorium Oświaty. Przyjęcie było organizowane w Sali Gości. Podczas pożegnania z gronem pedagogicznym szkoły, rodzicami, goszczącymi naszych uczniów odbyło się spotkanie z folklorystycznym męskim zespołem muzycznym. Talent artystów, ich energia, twórcze podejście, wspaniałe umiejętności muzyczne i taneczne na długo zostaną w pamięci uczestników projektu.

Obecnie prężnie przygotowujemy się do kolejnej roboczej wizyty, która odbędzie się 01.05.2019r. w naszym gimnazjum. Będzie to kolejne spotkanie partnerów z Łotwy, Turcji i Portugalii.

Dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

You may also like...