Daudzkrāsainā Rēzekne – izzināsim krievu, poļu, ukraiņu un latviešu kultūru!

Lai sekmētu krievu, poļu, ukraiņu un latviešu tautības bērnu un jauniešu sadarbību, 2018. gada vasarā “Latvijas ukraiņu biedrību apvienība” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” uzsāka projektu, kam dots nosaukums “Daudzkrāsainā Rēzekne” (Nr.2018.LV/MTSP/DAP/03/04).

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt savstarpējās sapratnes divvirzienu procesu, kurā mazākumtautību – krievu, poļu un ukraiņu un latviešu, latgaļu bērniem un jauniešiem būs iespējas sadarboties. Būtiski ir savstarpēji veicināt starpkultūru kontaktus, sekmēt vienlīdzību, kā arī mazināt stereotipus.

“Daudzkrāsainā Rēzekne” paredz daudzveidīgus izzinošus un izglītojošus pasākumus – tiks veidots iestudējums “Pasaku kamolītis”, ekspedīcija – plenērs un dažādu tautību Kultūru dienas Rēzeknes izglītības iestādēs, iesaistot tajos Rēzeknes bērnus un jauniešus.

Pasakas viegli un saprotami stāsta un veido izpratni par dažādām tautībām, to kultūru un tradīcijām. Tādēļ iestudējums “Pasaku kamolītis” tiks veidots, apvienojot poļu, krievu, ukraiņu un latviešu pasakas kopējā uzvedumā, kā satinot kopīgu daudzkrāsainu kamolu. Vēl viens izzinošs pasākums būs ekspedīcija – plenērs “Mana daudzkrāsainā Rēzekne”. Tas norisināsies piecas dienas un tajā bērni un jaunieši Rēzeknes ielās, cilvēkos, ēkās, pieminekļu uzrakstos meklēs poļu, krievu, ukraiņu un latviešu “pēdas” – katras tautas raksturīgos elementus, ziņas par ievērojamām personībām, ornamentālos elementus ēkās un citas liecības.

Projekta ietvaros noritēs trīs Kultūru dienas – Poļu, Slāvu un Latviešu diena. Poļu diena notiks Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā, tajā piedalīsies visi projekta dalībnieki un ciemos tiks aicināti dalībnieku skolas biedri, pedagogi un vecāki. Rēzeknes 2. vidusskolā Slāvu dienā projekta dalībnieki kopīgi ar Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrību “Vodograj” iepazīs krievu un ukraiņu kultūru, izcilas personības, piedalīsies meistarklasēs. Savukārt Latviešu diena Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā būs veltīta latviešu tradīciju izzināšanai, Rēzeknē dzīvojošu un darbojušos izcilu latviešu personību dzīvesstāstiem.

Projekts top sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2. vidusskolu un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. Projekta aktivitātes plānotas līdz 2018. gada oktobra beigām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība”.

Papildu informācijai:
Biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

 


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

You may also like...