Dzimtās valodas diena

                 21.februārī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 7.-9.klašu skolēnu 6 komandas pulcējās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā uz pēcpusdienu, kas veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas dienai. Mērķis – popularizēt latviešu valodas nozīmi pašizpausmē un sekmētu citu valodu apgūšanu.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni izveidoja 2 komandas (7.a,b klase un 8.b klase) un ar lielu interesi iesaistījās pasākuma aktivitātēs. Pēcpusdiena sākās ar mājasdarbu prezentāciju. Katra komanda bija sagatavojusi fotokolāžu ar pilsētā sastopamiem nosaukumiem dažādās valodās „Valodas zīmju mozaīka Rēzeknes ielās”. Vislielāko valodu dažādību savākusi un tālāko ceļu (8 km) nostaigājusi mūsu skolas 8.b klases komanda, viņi ieguva nomināciju „Valodas ceļazīmju atklājēji”.

Šogad Dzimtās valodas dienā Latvijā izskanēja aicinājums apgūt lībiešu valodu. Pasākuma dalībnieki aizrautīgi pildīja uzdevumu, veidojot lībiešu-latviešu vārdnīcu. Skolēni guva labu pieredzi jaunas valodas izzināšanā.

Jauniešu radošā pašizpausme atklājās dažādu latviešu autoru fabulu teatrālos uzvedumos. Komandu dalībnieki ar kustībām, žestiem, mīmiku improvizēja izlozēto fabulu. Šāda veida aktivitāte visiem sagādāja īpašu prieku.

Pasākuma noslēgumā tika noskaidrota skatītāju simpātija un dažādu nomināciju ieguvēji. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7.a,b klases komanda ieguva titulu „Valodas raibumiņu zinātāji”, bet Zigmārs Litaunieks (7.a kl.) novērtēts kā „Valodas izteiksmības meistars”.

                               

You may also like...