Ekoskolu Rīcības dienas skolā “Mazas rīcības – liela ietekme”

 • 1b4f6a07-2a8a-404c-8cf9-475c1b4a1770
 • 2b44ed2d-49e4-484c-86a9-6a6d59468988
 • 5f0103ae-3926-4188-926a-719c59e0b1c5
 • 9b7dbfb5-eef7-47b7-b974-8ad076f96a19
 • adfc86a8-df9c-46d7-8813-dbd48a12eb1d
 • af90294a-ddf1-4d36-b825-a4922b3349cc
 • afefa702-7783-434d-b3fc-8423b1b42482
 • b02e9c62-e859-4078-baa1-5737d339b0dc
 • cc2693c1-400e-4f3f-b0c6-20ee95785b7c
 • dd971aa1-9490-48df-be94-d36018be6707
 • IMG_20221104_095426
 • IMG_20221111_094327
 • IMG_20221115_085318
 • IMG_20221115_085407

Plānotie pasākumi skolā norisinājās ar lielu sparu.

Rīcības dienas sākās ar “iesildīšanās aktivitātēm” – 1.klašu skolēni devās uz Latvijas Valsts mežiem, lai mežziņa pavadībā mācītos atpazīt meža bioloģisko daudzveidību, izprastu meža nozīmi.

12.klašu skolēni ar mērķi izzināt bioloģiskās daudzveidības būtību, veidoja radošos darbus “Bioloģiskā daudzveidība un kas ar to notiek?”, tapa īsfilmiņa “Bioloģiskās daudzveidības izzušana”.

Ekoskolu Rīcības nedēļas pasākumus skolā ievadīja Zaļās klases uzstādīšana.

Skolēni un visi skolas darbinieki atbalstīja Ekopadomes lielo izaicinājumu “Starpbrīžos – bez gaismas”. Tika izveidotas atgādnes “Izslēdz gaismu!”.

Sākumskolas klasēs notika radošās darbnīcas “Mazs cinītis gāž lielu vezumu!” – kastaņu masāžas jostu izgatavošana.

11.novembrī, 5.klašu skolēni tikās ar Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāju Regīnu Indriķi, lai paplašinātu zināšanas par Latvijas ekosistēmām, nacionālajiem, gada simboliem. Grupās atpazina purvu augu un dzīvnieku daudzveidību.

Ar vecāku atbalstu norisinājās akcija “Vitamīni nāk palīgā!”. Pirmo reizi šāda akcija notika 2016.gada rudenī, kad vecāki gatavoja “Vismaz 2016 g vitamīnu katrai klasei!”. Tāpēc Ekopadome ierosināja iedibināt šādu akciju kā ikgadēju atbildīgu un aizraujošu notikumu skolas dzīvē.

Ekoskolu Rīcības nedēļas “atgriezeniskās saites periodā”, 15.novembrī, 10.klašu skolēni palielināja skolas bioloģisko daudzveidību – tika iestādīti ziemas ķiploki.

Savukārt 10.klašu skolēni devās pie 1.-2.klašu skolēniem ar mērķi – pastāstīt par bioloģisko daudzveidību poļu un latviešu valodās.

Rīcības dienas ir noslēgušās! Ekopadome izsaka visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem – pateicību par aktīvu darbošanos un atbalstu!

Uz tikšanos kārtējā Ekopadomes sanāksmē 24.novembrī, lai izvērtētu notikušos pasākumus un sadalītu pienākumus nākošajiem pasākumiem!

Anita Vaivode, Ekoskolu programmas koordinatore skolā

 

You may also like...