ERASMUS+ projekta Nr. 2020-1-PT01-KA201-078623 „STREAM thiS TEAM” (STREAM)

  • 1
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1

 

Šī gada 3.-5. oktobrī Bulgārijas pilsētā Rusē notika skolotāju apmācības ERASMUS+ projekta Nr. 2020-1-PT01-KA201-078623 „STREAM thiS TEAM” (STREAM) ietvaros.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apmācībās pārstāvēja projekta Latvijas komandas koordinatore Ilze Skromule, kā arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotājas Inga Zeltiņa, Ināra Kārkliņa un Inese Lakstīgala. Tāpat apmācībās piedalījās projekta pārstāvji no Portugāles, Rumānijas un Turcijas. Skolotājiem bija iespēja apmeklēt atklātās stundas Fr. Šillera vācu valodas skolā un O. Paisii sākumskolā, informatīvos pasākumus Ruses bērnu bibliotēkā un Ekomuzejā, kā arī meistarklases dažādu pedagoģisko metožu apgūšanai.

Jāatgādina, ka projekts STREAM  ir vērsts uz iekļaujošu izglītību jeb ikviena skolēna mācību kvalitātes uzlabošanu, strādājot ar STEAM jomām (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, māksla un matemātika), kā arī veicinot iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam ar tekstu.

Strādājot ar iepriekš minētajām jomām, vienlaikus tiek veicināta vienaudžu mācīšanas (peer-to-peer teaching). Tas nozīmē, ka mācības notiek komandās, kur skolēni iejūtas skolotāju lomā. Vienaudžu savstarpējās mācīšanas pamatā ir ideja, ka bērni daudz ko iemācās viens no otra. Viens skolēns, skaidrodams otram, atkārto, sistematizē, papildina savas zināšanas un iemācās tās pasniegt/izskaidrot otram, sāk labāk saprast mācīšanās procesu, šķēršļus un veidus, kā tos pārvarēt.  Otrs skolēns, kuru māca, saņem papildu uzmanību, emocionālu atbalstu, pastāvīgu, individuālu atsauksmi par paveikto, labāk uztver, saprot to, kas jāapgūst, un rezultātā spēj prasīto izdarīt, kā arī mācās strādāt pārī vai komandā, attīsta komunikācijas prasmes un gūst augstākus mācību rezultātus. Skolēni abpusēji iemācās komunicēt un uzticēties. Vienlaikus ieguvējs ir arī skolotājs, kurš var novērot, kā skolēni uztver un saprot informāciju, un secināt, kā labāk izskaidrot tēmas skolēniem ar dažādām mācīšanās prasmēm.

 

You may also like...