Erasmus+ projekts ”CoTIC: Colloborative Teaching in the Inclusive Classroom”

  • IMG_20220314_164841
  • IMG_20220315_161548

 

Pavasaris jau smaida aiz stūra, un ir skaidrs – drīz, drīz ārā kļūs siltāks. Taču, kamēr vēl ir pavēss, mēs, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotājas Nadežda Uškāne, Diāna Gurgāne, Marija Leikuma un Inese Indriksone, sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju,  no 14.-18.martam devāmies uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu pilnveidot profesionālās prasmes un gūt citu valstu pieredzi EU Erasmus+ projektā “”CoTIC: Colloborative Teaching in the Inclusive Classroom”/2021-1-BG01-KA 220 –SCH-000031633/.

Projekta mērķis –izpētīt, kā notiek iekļaujošā izglītība citās valstīs, lai pēc noteikta perioda izveidotu datu bāzi ar pieejamajiem materiāliem un uzdevumiem, kuri tiks iztulkoti dažādās valodās un pielietoti mācību darbā bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Prāgā mēs tikāmies ar  kolēģiem no Čehijas, Bulgārijas, Portugāles, Itālijas, Turcijas un  Maltas. Katrs iepazīstoties prezentēja savu valsti, tās izglītības sistēmu, kā arī iepazīstināja, kā notiek mācību process viņu skolās. Dalījāmies ar informāciju par iekļaujošo izglītību, rādījām labās prakses piemērus, diskutējām par atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām. Apmeklējām Prāgas ABA terapijas centru, kur varējām vērot, kā strādā skolotāji ar bērniem, kuriem ir runas un kustību traucējumi. Viesojāmies nevalstiskās organizācijas skolā ZŠ Poznavani, kur čehu kolēģi dalījās pieredzē, kā viņu skolās tiek organizēts mācību process, parunājāmies ar skolēniem un nedaudz ielūkojāmies arī viņu nodarbībās. Pašreizējās politiskās situācijas dēļ mēs nonācām pie secinājuma, cik svarīgi ir atbalstīt bērnus no citas kultūrvides, ar atšķirīgu dzimto valodu no citām valstīm. Kolēģi no Turcijas dalījās pieredzē darbā ar bērniem, kuri ieradās viņu skolās pēc Sīrijas kara.

Saņēmām arī  uzdevumus nākamajam projekta posmam – anketēt un apzināt skolēnus, kuriem ir mācīšanās traucējumi, lai izstrādātu metodes un paņēmienus, kā palīdzēt šiem bērniem.

 

Marija Liekuma, Nadežda Uškāne, Inese Indriksone, Diāna Gurgāne

 

You may also like...