I tuo jī dzeivova zyli, zali …

RVPĢ 6.b klases skolēni piedalījās radošo darbu, kas veltīts Latgales patriotam, folkloristam, novadpētniekam un dzejniekam Ontonam Slišānam. Iedvesmojoties no O.Slišāna pasakām, skolēni rakstīja pašsacerētas pasakas par tēmu “I tuo jī dzeivova zyli, zali i ieda kuopustus ai gali”. Kā stāsta konkursa rīkotāji, atsaucība bijusi apbrīnojami liela – iesūtīti 111 rakstu darbi. Starp tiem arī mūsu skolas 6.b klases 5 skolēnu pasakas.

16.maijā Šķilbēnu pagasta kultūras centrā “Rekova” notika konkursa laureātu apbalvošana. Adriana Goroščaka ar pasaku “Leldynu začeits” ieguva 3.vietu, Annija Gutāne ar pasaku “Zelta aka” un Ieva Vasiļevska ar pasaku “Zelta dubļi” ieguva Atzinības rakstus. Aleksandra Baboviča un Marcus Bartulāns par savām pasakām saņēma Pateicības rakstus.

Paldies skolēniem par aktīvu līdzdalību un centību! Pateicos 6.b klases audzinātājai Inesei Jermakovai par atbalstu un skolēnu vecākiem par iespēju bērniem piedalīties noslēguma pasākumā “Ontona dīnas ļustes”!

Anita Klovāne,

latviešu val. un lit.skolotāja

 

You may also like...