Iniciatīvu projekts “Vides karuselis” RVPĢ

  • IMG_20211005_122057
  • IMG_20211005_122331
  • IMG_20211005_123431
  • IMG_20211005_131744
  • IMG_20211005_132621
  • IMG_20211005_133656
  • IMG_20211005_134200
  • IMG_20211005_134245

Laikā no 21.09.2021. līdz 05.10.2021. RVPĢ skolēnu līdzpārvalde un skolas ekopadome īstenoja iniciatīvu projektu “Vides karuselis”, kas  notika sadarbībā ar SIA “ALAAS” darbiniekiem, kuri rosināja un palīdzēja projekta norisē. Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.
Projekta aktivitātes tika pielāgotas šī brīža situācijai un norisinājās ārā.
Projekta norises laikā dalībnieki aktualizēja zināšanas par atkritumiem, to ietekmi uz vidi un šķirošanas nepieciešamību. Atraktīvas spēles elementi pilnveidoja jauniešu prasmi sadarboties, loģiski spriest, pieņemt kopīgu lēmumu.
Pasākuma noslēgumā katrai grupai bija iespēja izteikt aicinājumu ikvienam domāt par šī brīža aktuāliem vides jautājumiem, par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un vēl arī aktuālitāti ikdienā samazināt atkritumu rašanos. Tāpat diskusijās jaunieši noskaidroja un bija ļoti pārsteigti par to, cik daudz pārtikas atkritumu tiek radīts ikdienā. Tas savukārt rosina arī turpmāk pie tā piedomāt.

You may also like...