Kad ES projekts tuvojas noslēgumam…/ Podsumowanie pracy projektu UE

Jūnija sākumā pie mums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika kārtējā ES projekta “My Sign Club & My Sign Application” darba sanāksme. Uz šo sanāksmi ieradās mūsu koordinatorskolas Turcijā Stambulas tehniskās vidusskolas skolotāji un skolēni, kā arī Polijas Velkopolskas “Keglik” skolas skolotāji un skolēni Starptautiskās zīmju valodu mūsu skolas skolotāji un skolēni jau apgūst divus gadus. Pa šo laiku esam to apguvuši pamata līmenī, bet strādājot projektā apzināmies, kā ar jebkuru valodu ir jābūt uz “tu”, tāpēc pildot mājas darbus katrs savā valstī, esam prasījuši palīdzību arī no vietējām nedzirdīgo biedrībām zīmju valodas labākai apguvei. Mūsu skolai ir ļoti paveicies, jo Rēzeknē ir Latvijas nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālā b-ba ar pr-ju Mārīti Sarkani priekšgalā un surdotulku Inesi Gedušu. Šīs brīnišķīgās zinošās, savu darbu mīlošās darbinieces demonstrēja savu darbu, savu palīdzību ne vien mūsu skolai, bet arī mūsu partneriem no Stambulas un “Keglik”, īpaši visiem patika sporta stafešu pasākums mūsu sporta zālē, kur katrs visu saprata sazinoties zīmju valodā.

Viesi iepazinās ar mūsu pilsētas Domes darbu, apmeklēja Lūznavas muižu, Ludzas pilskalnu, muzeju, bija pie ķeramiķa Viktora Pankova. Skolēnu ģimenes spēja viesu bērniem parādīt mūsu Latgales un Latvijas ievērojamākās vietas, organizēt viņu atpūtu.

Tagad mēs gatavojamies nākamai darba vizītei, nu jau pie draugiem Polijā.

Sirsnīgu paldies sakām Latvijas nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālās biedrības biedriem, vadībai, skolēnu vecākiem, SIA “Rēzeknes satiksme” vadībai.

 

Na początku czerwca w naszej placówce – Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne – odbyło się kolejne robocze posiedzenie uczestników projektu UE „My Sign Club & My Sign Application”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół partnerskich: nauczyciele i uczniowie z Technicznej Szkoły Średniej w Stambulu (Turcja) oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej „Keglik” ze Środy Wielkopolskiej. Już w ciągu dwóch lat nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum uczą się międzynarodowego języka migowego. W tym okresie opanowaliśmy podstawy  języka migowego, pracując w projekcie, natomiast, zdaliśmy sobie sprawę, że z każdym językiem musimy być na „ty”, w związku z tym, wykonując pracę domową, zwracaliśmy się o pomoc do miejskich organizacji osób niesłyszących w celu lepszego opanowania języka migowego.  Mieliśmy szczęście i zaszczyt, ponieważ w Rezekne działa Regionalne Stowarzyszenie Państwowego Związku Osób Niesłyszących z panią prezes Marite Sarkane i surdotłumaczem panią Inese Gedusz na czele. Te fantastyczne, umiejętne, twórcze nauczycielki prezentowały nam swoją działalność, okazując pomoc i wsparcie zarówno naszej szkole, jak i naszym partnerom ze Stambulu i „Keglika”. Szczególnej uwagi zasluguje sportowa impreza ze sztafetami, organizowana na naszej sali sportowej, podczas której wszyscy obecni porozumiewali się na wzajem, używając języka migowego.

Goście zapoznali się z pracą Urzędu Miasta Rezekne, zwiedzili Dwór w Łuznawie, Górę Zamkową w Łudzy, skansen, warsztat ceramika Wiktora Pankowa. Rodziny naszych uczniów zapoznały gości z zabytkami Łatgalii i Łotwy, ciekawie i pożytecznie zorganizowali ich pobyt w Rezekne.

Obecnie trwają  przygotowania do kolejnego spotkania uczestników projektu, tym razem u przyjaciół w Polsce.

Serdecznie dziękujemy członkom Rezekneńskiego Regionalnego Stowarzyszenia Państwowego Związku Osób Niesłyszących, administracji szkoły, rodzicom uczniów, dyrekcji SIA „Rezeknes Satiksme”.

You may also like...