Klusās dabas kompozīcijas, 2B klase.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 02

Septembrī otrās klases skolēni iepazinās ar klusās dabas žanru. Bērni grieza priekšmetu siluetus un, strādājot pāros, līmēja klusās dabas kompozīciju. Prieks par bērnu radošajiem atklājumiem!

You may also like...