LĪDZPĀRVALDE

Līdzpārvalde ir skolēnu veidota organizācija, kura veido un attīsta skolas aktīvo vidi. Līdzpārvaldē piedalās skolēni no dažādām klasēm. Līdzpārvaldei ir savs prezidents, kas organizē un vada līdzpārvaldes darbību. Līdzpārvaldē darbojas arī dažādi ministri, kuri ir atbildīgi par savu nozari. Lai skolēns kļūtu par skolas līdzpārvaldes dalībnieku nepieciešams atbilst noteiktiem kritērijiem.

Šobrīd Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvāldē iekļauti sekojoši skolēni:
Rudīte Gaidule, Renārs Susejs, Raivis Ruskuls, Lauris Keišs, Maija Laizāne, Einārs Jonikāns, Jeļizaveta Sidorova, Eduards Geikins-Tolstovs, Artūrs, Liene Skrebinska, Renārs Šķesters-Kambals, Rihards Koroševskis, Armands Vaišļa, Everita Lempa, Samanta Tauriņa, Līga Ivanova, Valentīns Matjass , Samanta Rutka, Patrīcija Benislavska, Iļja Smirnovs, Zaiga Vaišļa, Sarmīte Gaidule, Margarita Borteviča, Ieva Zeltiņa, Laura Viļuma, Dagnija Volodjko, Samanta Ignatjeva, Mārtiņš Mozga, Mārtiņš Seleckis.