Muskuļi izvingrināti, tējas izsmaržotas, salāti apēsti jeb jauniešu iniciatīvu projekts „Eko-Šmeko” noslēdzies!

2015.gada 23.septembrī, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, pēcpusdienā bija manāma aktīva rosība. Tika sagaidīti ciemiņi no Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes 4.vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas. Ar savu ierašanos mūs pagodināja arī Rēzeknes Augstskolas komanda un, protams, vietējie skolas pārstāvji. Veselas deviņas komandas bija atnākušas, lai piedalītos ekoloģisku domāšanu veicinošajā pasākumā „Eko-Šmeko”.

Dina Gražule (16), viena no darbnīcas „Tēju stūrītis” vadītājām par pasākumu saka tā: „Man bija uzticēts vienreizējs pienākums – vadīt ļoti interesantu un saturīgi bagātu darbnīcu, kuras ietvaros dalībnieki varēja iepazīt daudz un dažādus zāļu tēju veidus. Daži pat izteica vēlmi uzzināt visu tēju patiesos nosaukumus, lai nākamajā vasarā ievāktu šādu kolekciju arī sev. Trešdienas vakars tika pavadīts pozitīvām emocijām bagātā vidē. Ceru, ka šādu brīnišķīgu pasākumu par ekoloģijas tēmu mūsu skolā vēl būs daudz. Es noteikti piedalīšos vai palīdzēšu organizēt.”

Karīna Mašarska (17), dalībniece no Rēzeknes 2.vidusskolas, arī izteica savu komentāru: „Pasākumā „Eko-Šmeko” piedalījos kā dalībnieks. Mūsu skolas komanda saucās „EkoGirls”. Pirmkārt, man ļoti patika pasākuma temats. Man ir prieks, ka mūsu pilsētā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un uzturs, sports un ekoloģija. Iepriecināja, ka darbnīcās varēja ne tikai labi un jautri pavadīt laiku, bet arī paradīt savu radošumu. Piemēram, gatavojot dārzeņu salātus un pēc tam prezentējot tos, mēs centāmies izdomāt kaut ko interesantu un jautru. Vēlētos pateikt paldies darba grupai, kura organizēja šo aizraujošo un noderīgo pasākumu! ”

„Kad uzzināju, ka Rēzeknē tiek organizēts ekoloģisku domāšanu veicinošs pasākums, biju patīkami pārsteigts, jo pēdējā laikā arī mani ir aizrāvusi un iedvesmojusi tēma par ekoloģiju. Pasākums tiešām izvērtās interesants. Bija pārdomātas un ļoti labi sagatavotas darbnīcas. Iemācījos aerobikas vingrinājumus, un arī pašam bija lieliska iespēja izvingrināt un izstaipīt muskuļus. Tējas stūrītī iepazinos ar Latvijā sastopamajām tējām, un ieguvu plašu sarakstu ar tējām, kuras pats centīšos salasīt pavasarī un vasarā. Priecājos, ka bija iespēja pasākuma laikā izveidot pašiem savus ekoloģiskos salātus – tiem piešķirt nosaukumu un prezentēt tos pārējiem, kā arī garšīgi paēst. Nozīmīgi arī tas, ka salāti tika gatavoti no Latvijas laukos izaugušiem produktiem. Bija izdevība asināt prātu risinot krustvārdu mīklu un radoši izpausties, darinot kopējo sienas segu. Ar nepacietību gaidīšu nākošo tāda veida pasākumu.” Lauris Aglenieks, Rēzeknes Augstskoals students.

Mums pilnīgi noteikti jāsaka paldies mūsu atbalstītājiem – veikalam „Zaļais” un zemnieku saimniecības vadītājai Valentīnai Svarinskai, Birutai Vaivodei, Ainai un Justīnei Širinai, Anitai Vaivodei un Skaidrītei Gaidulei par dārzeņu dažādību, kas tika nodrošināta „Veselības salātu” darbnīcai. Paldies Inetai Jonikānei par tēju kolekciju! Paldies Anitai Vaivodei par idejām un neizsīkstošo enerģiju, kā arī pārējai darba grupai – Justīnei Širinai, Līgai Ivanovai, Dinai Gražulei, Lindai Novikai. Bez Jūlijas Ivanovskas un Patrīcijas Benislavskas pasākums pilnīgi noteikti nebūtu bijis tik labs, cik tas bija. Visiem taču patika kardio-aerobikas nodarbība un atraktīvā paklāju siešana? Milzīgs paldies visiem!

Šis pasākums tika rīkots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

 

Sarmīte Gaidule, ekoloģisku domāšanu veicinošā pasākuma „Eko-Šmeko’’ galvenā organizatore

You may also like...