RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA Blog

Skolēnu sasniegumi janvārī

Janvāris Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai bijis bagāts ar piedalīšanos dažādās olimpiādēs un konkursos. Ir patiess lepnums, ka mūsu skolas skolēni ir tikuši  pamanīti un ieguvuši gan diplomus, gan atzinības rakstus, gan pārvarējuši konkursu pirmās...

Comenius projekta materiāli 1

Comenius daudzpusējās partnerības projekta „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing” 2013./2014. m.g. materiāli

Jauno vides reportieru misija iedvesmo jauniešus

Pavisam nesen, 24. janvārī, 4 jaunieši no Latvijas devās uz Stokholmu, lai piedalītos starptautiskā 3 dienu misijā, kas tika veltīta vides jautājumu risināšanai ar mediju un žurnālistikas palīdzību, iesaistot tieši skolas vecuma (12-21 gads)...