Papildinām zināšanas

11. decembrī skolotājas I.Kravale, S.Gutāne, M.Leikuma, O. Ivanova un skolas direktore V. Šidlovska piedalās Polijas valsts „Wspólnota Polska” organizētajos skolotāju tālākizglītības poļu valodas kursos Ostrudas pilsētā.

You may also like...