Pasākumu plāns 2015. – 2016. m.g.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2015.gada septembris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 01.09.2015. 9.00 Audzinātājstunda 2.-12.kl.

9.45 Svinīgs pasākums, veltīts Zinību dienai ar 1.klasi.

2. 04.09.2015. 17.30 Vecāku sapulce 3.ab kl. vecākiem par komūniju
3. 08.09.2015. 10.00 Pirmā Svētā Komūnija 3.ab kl.
4. 08.-15.09.2015. Polijas Valsts delegācijas viesošanās skolā (10 cilvēki)
5. 11.09.2015. Raiņa dzejas dienas pasākumi
6. 16.09.2015. Sarmītes Gaidules projekta pasākums
7. 29.09.2015. Mikeļdienas tirgus
8. 15.09.2015. 17.30 Vecāku skolas kopsapulce

18.30 Klašu vecāku sapulces

9. 22.09.2015. 17.30 Skolas padomes sēde
10. 25.09.2015. Olimpiskā diena pilsētā

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2015.gada oktobris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 02.10.2015. Skolotāju diena
2. 06.10.2015. Pirmā tikšanās skolā ar nākamajiem pirmklasniekiem
3. 8.-9.10.2015. 10.kl. uzņemšana vidusskolēnu saimē
4. 12.10.2015. Svētā Mise
5. 23.10.2015. Vecāku balle
6. 26.-30.10.2015. Rudens brīvdienas

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2015.gada novembris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 09.11.2015. Svētā Mise
2. 11.11.2015. Lāčplēša dienas pasākums

Pirmklasnieku uzņemšana skolēnu saimē.

3. 13.11.2015. 16.00 Svinīgs pasākums, veltīts Polijas un Latvijas neatkarības dienai
4. 20.-25.11.2015. Starpskolu sadancošanās projekts  „Latvijas simtgadi gaidot”
5. 26.11.2015. Vecāku diena

Mārtiņdienas stafetes

6. 29.11.2015. Pirmā Advente

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2015.gada decembris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 04.12.2015. Mikolajkas
2. 07.12.2015. Svētku noformējuma veidošana
3. 10.12.2015. 17.30 Skolas padomes sēde
4. 14.-16.12.2015. Projekta nedēļas I daļa 1.-4. Kl.
5. 14.-18.12.2015. Ziemassvētku ieskaņas pasākumi 5.-12.kl.
6. 17.12.2015. Ziemassvētku koncerts
7. 18.12.2015. Svinīgs Dievkalpojums

Svinīga līnija. Pūču pasniegšana. Liecību izsniegšana.

8. 21.12.2015.-01.01.2016. Ziemas brīvdienas

Volejbols

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada janvāris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 04.-08.01.2016. Projektu nedēļa 5.-12.kl.
2. 08.01.2016. Jaungada Karnevāls
3. 25.01.2016. Svētā Mise
4. 28.01.2016. Vecmāmiņu, vectētiņu balle

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada februāris

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 06.02.2016. Absolventu vakars
2. 12.02.2016. Meteņdienas pasākums KN
3. 15.02.2016. Valentīndienas pasākumi
4. 26.02.2016. Vecāku diena
5. 29.02.2016. Svētā Mise

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada marts

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 14.03.2016. Lieldienu noformējuma veidošana

Sporta diena

2. 14.-18.03.2016. Pavasara brīvdienas 1.-11.kl.
3. 21.03.2016. Krusta ceļš
4. 29.03.2016. Lieldienu pasākumi klasēs
5. 21.-25.03.2016. Pavasara brīvdienas 12.kl.
6. 30.-31.03.2016. Fotosesija skolā

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada aprīlis

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 21.04.2016. 17.30 Skolas padome
2. 26.04.2016. 17.30 Vecāku kopsapulce
3. 28.04.2016. Svētā Mise
4. Popiela
Drošie, veiklie

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada maijs

N.p.k. Datums Pasākumi
1. 02.05.2015. Projekta nedēļa II daļa 1.-4.kl.
2. 03.05.2015. Konstitūcijas dienas pasākums
3. 06.05.2015. Māmiņu dienas koncerts 1.-4.kl.
4. 08.05.2015. Jauno vieglatlētu kauss
5. 09.-13.05.2015. Mātes dienai veltītas pēcpusdienas klasēs 5.-12.kl.
6. 13.05.2015. Pēdējais zvans
7. 17.05.2015. Ekskursiju diena
8. 23.05.2015. Svētā Mise
9. 24.05.2015. Ekskursiju diena 5.-11.kl.

Veselības diena 1.-4.kl.

10. 27.05.2015. Tūrisma diena
11. 30.05.2015. Liecību izsniegšana. Pūču pasniegšana

Pēdējā mācību diena.