Pasākumu plāns 2016. – 2017. m.g.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada septembris

Datums Pasākumi
01.09.2016. 9.00 Audzinātājstunda 2.-12.kl.

9.45 Svinīgs pasākums, veltīts Zinību dienai ar 1.klasi.

04.10.2016. Pirmā tikšanās skolā ar nākamajiem pirmklasniekiem
05.09.2016. 17.30 Vecāku sapulce 3.ab kl. vecākiem par komūniju
07.09.2016. MP sēde
07.-9.09.2016. Polijas Valsts delegācijas viesošanās skolā
08.09.2016. 10.00 Pirmā Svētā Komūnija 3.ab kl.
12.09.2016. Raiņa dzejas dienas pasākumi
21.09.2016. 17.30 Vecāku skolas kopsapulce

18.30 Klašu vecāku sapulces

22.09.2016. 17.30 Skolas padomes sēde
29.09.2016. Mikeļdienas tirgus
30.09.2016. Skolotāju diena

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada oktobris

Datums Pasākumi
  10.kl. uzņemšana vidusskolēnu saimē
21.10.2016. Vecāku balle
21.10.2016. Vecāku diena
24.-30.10.2016. Rudens brīvdienas
12.10.2015. Svētā Mise

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada novembris

Datums Pasākumi
10.11.2016. Polijas valsts delegācijas ierašanās
11.11.2016.  Svinīgs pasākums, veltīts Polijas un Latvijas neatkarības dienai
11.11.2016. Svētā mise Jēzus Sirds katedrālē veltīta A.Starčevska piemiņai
11.11.2016. Pasākums kopā ar “Latvijas Valsts mežiem”
12.11.2016. Svinīga plāksnes atklāšana Adamam Starčevskim
12.11.2016. Svinīga izstādes atklāšana Adamam Starčevskim
12.11.2016. Pasākums ar skolas kolektīvu
13.11.2016. Ciemiņu aizbraukšana uz Poliju
17.11.2016. Pirmklasnieku uzņemšana skolēnu saimē
21.11.2016. Vecāku diena
27.11.2016. Pirmā Advente
28.11.2016. Svētā Mise

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2016.gada decembris

Datums Pasākumi
04.12.2016. Mikolajkas
09.12.2016. 17.30 Skolas padomes sēde
12.12.2016. Svētku noformējuma veidošana
12.-14.12.2016. Projekta nedēļas I daļa 1.-4. kl.
19.-22.12.2016. Ziemassvētku ieskaņas pasākumi 5.-12.kl.
21.12.2016. Ziemassvētku koncerts
22.12.2016. Svinīgs Dievkalpojums

Svinīga līnija. Pūču pasniegšana. Liecību izsniegšana.

22.12.2016. MP sēde
22.12.2016.-

02.01.2017.

Ziemas brīvdienas

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2017.gada janvāris

Datums Pasākumi
1. Jaungada eglītes pasākums Rēzeknes poļu b-bā
2. ES Erasmus +projekta sapulce
3. Skolas vecāku kopsapulce
4. ZPD aizstāvēšanas konference
5. Piedalīšanās pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.kl.
6. Piedalīšanās 5. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.kl.
7. Piedalīšanās filozofijas olimpiādē 11.-12.kl.
8. Piedalīšanās konkursā “Skani mana valodiņa”
9. Vecāku diena

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2017.gada februāris

Datums Pasākumi
1. Tikšanās ar pilsētas robežsardzes koledžas administrāciju
2. Sveču diena
3. Absolventu vakars
4. Piedalīšanās pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.kl.
5. Pasākuma “Pareiza atkritumu šķirošana” organizēšana pilsētas un novada skolām.
6. Ēnu dienas pasākumu norise
7. Tikšanās ar lektoru par NATO prezentācijas pasākumu
8. Piedalīšanās pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.kl.
9. Vecmāmiņu balle 5-6go bērnu grupā
10. Meteņdienas pasākums KN “Griešanās Meteņos”
11. Piedalīšanās pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.kl.
12. Svētā Mise 8.c, 9.ab kl.
13. Valentīndienas pasākumi
14. Piedalīšanās Ilūkstē deju kolektīvu svētkos
15. Žetonu vakars
16. Vecāku diena

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pasākumu plāns

2017.gada marts

Datums Pasākumi
1. Leļļu teātra izrāde
2. Piedalīšanās Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē
3. Piedalīšanās poļu valodas olimpiādē Rīgā
4. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.kl.
5. Pavasara brīvlaiks 13.-18.03.2017.
6. Piedalīšanās Austrumlatvijas fizikas olimpiādē 8.-11.kl.
7. Piedalīšanās Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.kl.
8. Piedalīšanās 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Daugavpilī
9. CE angļu un krievu valodā 12.kl.
10. Piedalīšanās reģionālajā ZPD konference
11. Veselības diena
12. Piedalīšanās latviešu valodas un literatūras olimpiādē 3.-4.kl.
13. Piedalīšanās konkursā “Ķengurs”
14. Polijas Republikas Čenstohovas pilsētas vīru kora  “Pohodņa” koncerts
15. Skolas kapelas “Jandāliņš” piedalīšanās republikas kapelu skatē
16. Vecāku konference pilsētā
17. Vecāku diena