• Bez kategorii

Nowy rok szkolny 2016/2017

Drodzy uczniowie, rodzice, czytelnicy naszej strony internetowej!

W naszej szkole zabrzmiał już pierwszy dzwonek, wzywający do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2016/2017. W uroczystości rozpoczęcia roku wzięło udział 544 uczniów, 49 nauczycieli, zaproszeni goście oraz rodzice. Wszystkich powitał Prezes Fundacji „Oświata Polska za Granicą” Jacek Giebułtowicz z Warszawy. Był mile zaskoczony zeszłorocznymi wynikami szkoły, niesamowitą atmosferą, jaka w niej panuje, szkolnym wyposażeniem, a także jak zwykle bogatym scenariuszem uroczystości szkolnych. Ciepłe słowa i życzenia w imieniu Kuratorium Oświaty skierowała do uczniów oraz grona pedagicznego metodyk Centrum Metodycznego pani Vita Mežore. Wszystkich zebranych na sali powitały również Przewodnicząca Rady Szkoły pani Swietłana Semeniaka oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Krystyna Zmeikina. Najmłodszych uczniów – 54 pierwszoklasistów przywitał piosenką zespół wokalny oraz uczennica klasy 12 Lilija Tiszanowa. Miłe powitanie, a także prezent dla szkoły otrzymaliśmy od posła Sejmu Republiki Łotewskiej pana Iwana Rybakowa. Podczas uroczystości został również odczytany list z życzeniami od Pani Ambasador RP na Łotwie Ewy Dębskiej.

Dyrektor Szkoły podziękowała gościom z Polski za pomoc i wsparcie, za prezenty, które uzupełniają wyposażenie naszej placówki oświatowej w nowym roku szkolnym. Słowa podziękowania zostały skierowane do p. Gubko i p. Moroza, rodziców uczniów klasy 2 i 3, za pomoc w przygotowaniu szkoły do pracy w roku szkolnym 2016/2017.

Może Ci się również spodoba