• Bez kategorii

99. rocznica polskiego i łotewskiego Święta Niepodległości w Dyneburgu

Polacy z  Łatgalii uczcili w Dyneburgu 99. rocznicę Świąt Niepodległości Polski oraz Łotwy koncertem patriotycznym, który miał miejsce 9 listopada w Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięła udział Ewelina Brudnicka, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Rydze, która podzieliła się z licznie zgromadzonymi na sali treścią listu Ambasador RP Ewy Dębskiej z okazji Świąt Niepodległości.
„Jak co roku społeczność polska w Dyneburgu spotyka się, by upamiętnić dwa ważne dla Polski i Łotwy dni: polskie Święto Niepodległości 11 listopada, który to dzień na Łotwie jest równie doniosły z uwagi na Święto Lāčplēsisa, oraz Dzień Proklamacji Republiki Łotewskiej w dniu 18 listopada. (…) Święta polskie i łotewskie położone są blisko siebie i dają nam możliwość refleksji nie tylko nad historią własnego kraju, ale także nad wspólnymi, polsko-łotewskimi wątkami w historii.”
W związku z 11 listopada zabrzmiały również życzenia „wolności i niepodległości oraz zapału do służenia Ojczyźnie – Polsce i Łotwie – dobrą nauką, solidną pracą oraz działalnością społeczną na rzecz naszych wspólnot i krajów”.
Patriotyczny i przejmujący koncert uświetniły wykonania m.in. polonijnych chórów „Promień” z Dyneburga, „Jutrzenka” z Rzeżycy oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kukułeczka” z Dyneburga. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli saksofonista Ryszard Żołędziewski z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz pianista Gleb Bielajew.
[Informacje oraz pierwsze trzy zdjęcia zaczerpnięto z FB Ambasady RP w Rydze]

Może Ci się również spodoba