• Bez kategorii

Akcja Narodowe Czytanie podczas XXIII Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie

W 2012 roku, z inicjatywy ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, rozpoczęła się polska akcja społeczna Narodowe Czytanie. Jej celem było przypomnienie ogółowi Polaków kanonu rodzimej klasyki, poprzez publiczną lekturę obszernych fragmentów najcenniejszych dla naszej kultury dzieł literackich. W ósmą rocznicę akcji na całym świecie rozbrzmiewały słowa z dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych nowel oraz opowiadań. Publiczność mogła wysłuchać utworów Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Henryka Rzewuskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Stanisława Reymonta i Brunona Schulza.

W tradycję Narodowego Czytania włączyli się również nauczyciele z Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne, którzy wystąpili na scenie podczas XXIII Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie odbywającego się w Ludzy. Od wielu lat tę imprezę, adresowaną głównie do mniejszości narodowej zamieszkującej Łatgalię, organizuje Związek Polaków na Łotwie. Autorką tegorocznego programu była Bernadeta Geikina-Tolstova, prezeska Oddziału ZPŁ w Rēzekne a jednocześnie wicedyrektorka polskiej szkoły. Występy zapowiadała wspólnie z polonistą Sebastianem Nowakowskim. XXIII Festiwal Kultury Polskiej na Łotwie otworzył uroczyście prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz.

Oglądając tak różnorodne grupy wokalno-taneczne można było sobie w pełni uświadomić, jak prężnie działa na Łotwie polska społeczność. Ważnym gościem imprezy był przybyły z ojczyzny zespół „Suwalszczyzna”, prezentujący pieśni i tańce ludowe swojego regionu.

Na tym tle szczególnie wzruszająco zabrzmiały utwory klasyków literatury. Z przejęciem słuchano Elżbiety Bieniewicz, czytającej o losach biednej dziewczynki, bohaterki „Dobrej pani” E. Orzeszkowej. Fragmenty „Katarynki” B. Prusa zaprezentowała Julita Biały – polska malarka, której wernisaż odbył się zaledwie dwa dni wcześniej w Lūznavie. Nauczycielka Beata Baraś przypomniała wydarzenia z powstania styczniowego 1863 roku, sięgając po „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” S. Żeromskiego. Humorystyczny akcent wprowadził polonista Marcin Bartnik tekstem „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulza.

Kiedy po zakończeniu części artystycznej podchodzili słuchacze, by porozmawiać o lekturach, pogratulować, zapewnić: „Nie znam tego utworu, ale teraz na pewno go przeczytam”, było wiadomo, że Narodowe Czytanie spełniło swoją rolę – zachęciło do sięgnięcia po polskie książki, sprawiło, że ożyła ojczysta mowa zaklęta w dziełach klasyków.

Beata Baraś

nauczyciel kierowany przez ORPEG

Może Ci się również spodoba