• Bez kategorii

Chrzest Polski

Kwietniowe obchody 1050. rocznicy chrztu Mieszka I i przyjęcia chrześcijaństwa przez państwo polskie były ważnym wydarzeniem dla całego kraju. Dało ono wszystkim Polakom okazję do refleksji nad biegiem historii, jej nieoczekiwanymi zwrotami oraz nad źródłami naszej państwowości.
Także młodzież z Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne sięgnęła w odległe czasy kształtowania się państwa polskiego i formowania się podstaw jego bogatej tradycji chrześcijańskiej, która i dziś wyróżnia się swoją głębią i siłą.
Ideą przyświecającą kolejnej już wspólnej lekcji historii było poznanie przyczyn, okoliczności i skutków wstąpienia księcia Mieszka I w poczet władców chrześcijańskich i wprowadzenia młodego państwa polskiego do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej.
Mimo że do źródeł dotrzeć niełatwo, zebrany materiał pozwolił na wyjaśnienie kilku zagadek związanych z najważniejszymi postaciami – uczestnikami procesu chrystianizacji. Bliżej poznaliśmy zarówno samego Mieszka, jak i jego żonę Dobrawę. Wybraliśmy się w wirtualną podróż do miejsc i czasów piastowskich i staraliśmy się prześledzić chrześcijańską drogę polskiego narodu od samego chrztu poprzez najważniejsze wydarzenia historyczne aż do współczesności. Jak się okazuje, gorliwa wiara zawsze towarzyszyła Polakom w najważniejszych momentach historii, ona była ich oparciem i pomagała osiągać cele wręcz niemożliwe.
Jeśli będziemy mieć tego świadomość, zrozumiemy głębokie znaczenie dewizy wyznawanej przez najdzielniejszych Polaków, którą tworzą słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Może Ci się również spodoba