• Bez kategorii

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Łotwie

7-8 marca 2018 r. w Polskiej Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się ogólnokrajowe eliminacje XII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie. Organizatorem przedsięwzięcia był Podlaski Oddział Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Białymstoku. Do tegorocznej edycji przystąpiło dziewięcioro uczniów najstarszych klas (10-12) z polskich szkół na Łotwie z Rzeżycy, Dyneburga i Rygi.

7 marca odbyła się pisemna część olimpiady, podczas której uczestnicy musieli wykazać się nie tylko dobrą znajomością polskiej literatury, ale również gramatyki oraz ortografii. Następnego dnia uczniowie przystąpili do części ustnej, podczas której odpowiadali na wylosowane pytania. Uczestników konkursu oceniała dwuosobowa komisja w składzie: dr Barbara Olech oraz mgr Anna Kietlińska.

Laureatami tegorocznej olimpiady zostali Edwards Belnikow z Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu oraz Vladimir Kulik z Polskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Zwycięzcy zakwalifikowali się do centralnych eliminacji w Polsce. Uczennica naszej Szkoły, Dina Grażule z klasy 12, zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy! :)*

W uroczystym ogłoszeniu wyników olimpiady uczestniczyła Konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek, która wręczyła nagrody laureatom i uczestnikom konkursu oraz podziękowała za zaangażowanie organizatorom oraz opiekunom.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Łotwie jest coroczną imprezą współfinasowaną przez Ambasadę RP w Rydze.

Tekst: Ambasada RP w Rydze (z wyłączeniem *)

 

Może Ci się również spodoba