RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA Blog

Dziękujemy za wsparcie!

Dzisiaj rodzice uczniów Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne, finansowa sytuacja których w rodzinie nie jest stabilna, wyrażają serdeczne podziękowanie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za udział i wsparcie w projekcie dofinansowania obiadów. Dzięki realizacji...

Pamięci tych, którzy wywalczyli byt niepodległy

„Jarzmionym braciom Polak rękę poda / Nie zginiem groźni wspólnymi siłami” – pisał Konstanty Gaszyński. Taką pomocną dłoń podała Polska Łatgalii, gdy w latach 1919-1920 wojska obu krajów walczyły ramię w ramię przeciwko bolszewikom....

Zanurzeni w polszczyźnie… Konkurs Recytatorski „Kresy 2019”

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, / Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy!” – pisał w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz. Nie wiedział, że jego marzenie się spełni, a on sam zostanie patronem Konkursu Recytatorskiego...

W hołdzie dwóm ojczyznom Szkolny konkurs wiedzy „Viktorīna”

Późnojesienny miesiąc, listopad, kojarzy się z deszczem, pierwszymi przymrozkami, zamieraniem przyrody, pogrążającej się w zimowym letargu. Tymczasem dla Polaków i Łotyszy to czas narodowego odrodzenia, świętowania niepodległości obu krajów. W Państwowym Polskim Gimnazjum w...

Dziękujemy za wsparcie i pomoc!

Społeczność Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne wyraża serdeczne podziękowanie Senatowi Reczypospolitej Polskiej oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”  za wsparcie i pomoc w opłaceniu sporządzenia dokumentacji i wykonania ekspertyzy dokumentacji przebudówki stołówki Państwowego Polskiego...