Wystawa „Prezydenci RP na uchodźstwie. 1939-1990”

W murach naszej szkoły gości wystawa poświęcona mało znanemu, choć istotnemu rozdziałowi polskiej historii. „Prezydenci RP na uchodźstwie. 1939-1990” to wystawa prezentująca sylwetki i działalność kolejnych prezydentów państwa polskiego, urzędujących nieprzerwanie od czasów II wojny światowej aż do zmian ustrojowych i odrodzenia demokratycznej Polski pod koniec XX wieku. Jak wiemy, przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny w Polsce panował ustrój komunistyczny, a rząd podporządkowany był władzom związku Radzieckiego. Nie uznając tej zależności, demokratyczni kontynuatorzy Polski przedwojennej mogli pełnić swe funkcje jedynie na emigracji – tam reprezentować polski naród i bronić jego interesów.

Zachęcamy do zapoznania się z polską historią, często, jak i w tym przypadku, bardzo skomplikowaną. Wystawa dostępna jest dla wszystkich.

Może Ci się również spodoba