• Bez kategorii

XXV Konkurs Recytatorski „Kresy” im. Adama Mickiewicza w Rzeżycy

W dniu 5 listopada 2016 r. miał miejsce XXV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Eliminacje krajowe odbyły się w Rzeżycy (Rezekne) w Państwowym Polskim Gimnazjum im. Stefana Batorego na Łotwie. W zimowy ranek przyjechali uczniowie szkół polskich w systemie łotewskim z Dyneburga (Daugavpils), Krasławy i Rygi a towarzyszyli im i dodawali otuchy rodzice oraz nauczyciele języka polskiego.
Organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Białymstoku. Realizowany jest on w trzech kategoriach wiekowych: I – dzieci do lat 12., II – dzieci
i młodzież od 12. do 16. lat oraz III – młodzież od lat 16. Warunkiem udziału jest przygotowanie dwóch tekstów polskiego poety lub pisarza, przy czym najstarsi uczniowie zobowiązani są przygotować do recytacji jeden utwór Adama Mickiewicza. Dwójka laureatów III kategorii bierze udział w Spotkaniach Laureatów w Białymstoku „Kresy 2016”, które w tym roku rozpoczynają się 10 grudnia.
W jury tegorocznej edycji Konkursu zasiadły członkinie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; pani Urszula Chomik-Kraszewska oraz pani Agnieszka Glińska. Pani Urszula Chomik-Kraszewska przed rozpoczęciem przesłuchań przeprowadziła „rozgrzewkę artykulacyjną”, która sprawiła, że recytatorzy mogli rozgrzać swój aparat mowy dzięki ćwiczeniom dykcyjnym. Zajęcia te sprawiły, że uczniowie pozbyli się tremy i nabrali odwagi przed wystąpieniem.
Komisja przyznała trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej, ponadto przyznała trzy Wyróżnienia w drugiej kategorii. Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe. Konkurs dofinasowany został przez Ambasadę RP w Rydze.

Laureaci XXV Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2016” na Łotwie to:
Kategoria I:
I miejsce – Robert Andrzej Duka (Ryga)
II miejsce – Kornelia Łapkowska (Dyneburg)
III miejsce – Armand Janusz Duka (Ryga)

Kategoria II:
I miejsce – Liene Skriebińska (Rzeżyca)
II miejsce – Jasmina Zile (Dyneburg)
III miejsce – Bożena Rakicka (Dyneburg)

Kategoria III:
I miejsce – Jolanta Smulko i Anton Kazaczonok ex aequo (Dyneburg)
II miejsce – Wera Smirnowa (Rzeżyca)
III miejsce – Samanta Taurinia (Rzeżyca)
Dziękujemy wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy za rok!

Może Ci się również spodoba