• Bez kategorii

Zmierzyć się z trudnościami Jubileusz Dyktanda Polskiego na Łotwie

„Możecie zmierzyć się z ortografią, która nawet Polakom mieszkającym w ojczyźnie przysparza trudności. Nie liczcie, ile popełniliście błędów. Bądźcie dumni z tego, jak wiele wyrazów napisaliście poprawnie. Cieszę się, że – niełatwy przecież – język przodków stał się wam tak bliski. To zasługa tutejszych polskich szkół, ale przede wszystkim – was samych, gdyż chcecie się nim posługiwać” – stwierdziła konsul Ambasady RP w Rydze Małgorzata Hejduk-Gromek, otwierając X Dyktando Polskie na Łotwie. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska przypomniała krótko historię przedsięwzięcia, którego pomysłodawczynią była Krystyna Bochenek.

Tegoroczny jubileuszowy konkurs odbył się 28 września w Daugavpilsie. Jury przedstawiła dyrektorka miejscowego Państwowego Polskiego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, Halina Smulko, podejmująca gościnnie w swojej placówce wszystkich uczestników rywalizacji. W skład komisji weszli przybyli z Białegostoku pracownicy naukowi i poloniści: Anna Kietlińska, Marek Kietliński, Elżbieta Awramiuk – autorka dyktanda, Urszula Andrejewicz, Katarzyna Słowikowska, Maria Wolańska oraz nauczyciele języka polskiego skierowani do pracy na Łotwie przez ORPEG.

Swoją znajomość ortografii postanowiła sprawdzić również młodzież z Polskiego Państwowego Gimnazjum w Rēzekne. Dwudziestu uczniów z klas VIIIa, VIIIc, IXa, Xa, XIa, XIb i XIIa pisało ze słuchu tekst pt. „Język ojczysty”. W pracach jury wzięli udział Beata Baraś, Marcin Bartnik i Sebastian Nowakowski – nauczyciele języka z Polski.

Najpiękniejszym prezentem jubileuszowym okazała się bezbłędna praca Marka Kondratjuka z Rygi. Całkowicie poprawnie napisane dyktando zdarzyło się po raz pierwszy od dziesięciu lat! To właśnie on zdobył grand prix i tytuł „Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie”.

W gronie laureatów nie zabrakło również przedstawiciela szkoły w Rēzekne. Weronika Kowalowa z klasy VIIIc, uczennica polonisty Marcina Bartnika, otrzymała wyróżnienie, powtarzając swój wynik z ubiegłego roku. Tym samym potwierdziła, że naprawdę dobrze opanowała językowe pułapki.

Po wręczeniu dyplomów i nagród dyrektorka Halina Smulko podziękowała również osobom od początku wspierającym ideę Polskiego Dyktanda na Łotwie. Swoje wystąpienie zakończyła mądrym przesłaniem: „Jeżeli mocno się pragnie, to nie ma niczego niemożliwego. Zawsze znajdą się ci, którzy nam pomogą”. Mamy nadzieję, że kierując się tą dewizą uczniowie z Polskiego Państwowego Gimnazjum w Rēzekne z przyjemnością wezmą udział w kolejnych polskich dyktandach, doskonaląc swoją znajomość niełatwej ortografii.

 

Beata Baraś

nauczycielka skierowana przez ORPEG

Może Ci się również spodoba