• Bez kategorii

Znamy twórczość wybitnych polskich autorów

Nasza szkoła realizowała w listopadzie projekt finansowany przez Ambasadę RP w Rydze, który dotyczył twórczości polskich pisarzy. W ramach tego projektu uczniowie poznawali fakty z życia i niektóre utworu Aleksandra Fredry, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza. Klasy, które przystąpiły do projektu, poznawały utwory możliwe do zrozumienia na poziomie znajomości języka i własnego rozwoju. Dlatego 9 klasy czytała Świteziankę Adama Mickiewicza, oglądały film „W pustyni i w puszczy” a młodsze  czytały utwory Brzechwy lub Tuwima, tworzyły komiksy, omówiły „Akademię pana Kleksa”. Uczniowie na podstawie utworów podejmowały własne działania artystyczne. Wszyscy uczniowie, którzy wykazali się własną inicjatywą w  realizacji projektu zostali nagrodzeni książkami.

Może Ci się również spodoba