Projekta “CoTIC” organizatoriskā sapulce Turcijā

  • RTA
  • Erasmus+ logotips
  • COTIC-LOGO
  • IMG-20221104-WA0007
  • IMG-20221104-WA0007
  • 20221108_112141
  • 20221108_111945

 

 

 

 

 

 

Šī gada 3.-4. novembrī Turcijas pilsētā Kocaeli notika Erasmus+ KA2 partnerības projekta Nr. 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031633 “CoTIC” (“Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom”) organizatoriskā sapulce. Tajā piedalījās partneri no Turcijas, Maltas, Itālijas, Spānijas, Latvijas un Portugāles. Latviju šajā tikšanās reizē pārstāvēja koordinatore Ilze Skromule no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Diāna Gurgāne. Sapulces gaitā tika pārrunātas projekta aktualitātes, analizēti līdz šim paveiktie uzdevumi un izvirzīti mērķi nākamajiem  darba posmiem.

Projekta “CoTIC” galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības aspektā. Iepriekšējos  darba posmos tika izstrādāti uzdevumi, kā arī identificēti un testēti bērni ar mācīšanās grūtībām. Šajos posmos tika aprobēti uzdevumi tādās jomās kā lasīšana, uztvere, domāšana, fonoloģiskā uztvere, atmiņa, uzmanība, orientēšanās laikā un telpā. Testu rezultāti tika  analizēti, lai izprastu bērnu vājās puses un turpmāk izstrādātu mācību materiālus (darba lapas) ar dažādu grūtības pakāpju uzdevumiem, kas palīdzēs skolēniem nonākt pie vielas izpratnes atbilstoši savām spējām.

Nākamā projekta posma galvenais uzdevums ir izstrādāt uzdevumu klāstu dažādos mācību priekšmetos (angļu valoda, matemātika, dzimtā valoda, sociālās zinības un dabaszinības) atbilstoši 2. klases mācību saturam, kas būs palīglīdzeklis skolotājiem darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām.

 

Rakstu sagatavojusi

Diāna Gurgāne

 

You may also like...