Projekts noslēdzies, bet sadarbība turpināsies/Projekt kończy się, lecz współpraca będzie trwać

Divu gadu garumā ilgst Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas darbošanās ES Erasmus + projektā “Math&science practices with fun!” kopā ar koordinatorskolu Turcijā Afyon pilsētā un Portugāles skolu Viseu.

Maija sākumā noslēdzās pēdējā darba vizīte šajā projektā. Analizējot un vērtējot kopīgi paveikto secinājām, ka esam iemācījušies apgūt pamatskolā matemātiku ar drāmas palīdzību, iepazinām ķīmisko vielu izmantošanas iespējas daudzās nozarēs, īpaši tajos uzņēmumos, kuros to redzējām gan Turcijā, gan Portugālē. Fizikas eksperimentu kopīgā veikšanā iemācījāmies sadarbību, secinājām, ka gan fizika, gan ķīmija un sociālās zinātnes nav iespējamas bez labām matemātikas zināšanām.

Strādājot projektā, esam ieguvuši jaunus draugus, īpaši tos, pie kuriem dzīvojām Turcijā un Portugālē, gan arī pie mums, mūsu skolu ģimenēs.

Sirsnīgu paldies gribu teikt skolotājiem- konsultantiem, projekta koordinatorei O.Burovai, īpaši pateikties skolēnu ģimenēm par uzmanību un gādību par ārzemju bērniem, kā arī “Rēzeknes Satiksmei” par precizitāti projekta vizītes darbā.

 

Skolas direktore V. Šidlovska

W ciągu dwóch lat w ramach projektu UE Erasmus+ „Math & science practices with fun!” trwa współpraca pomiędzy Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne, koordynatorem – szkołą partnerską miasta Afyon (Turcja) oraz szkołą partnerską Viseu (Portugalia).

Na początku maja odbyło się ostatnie robocze spotkanie uczestników projektu. Analizując i podsumowując wspólnie wykonaną pracę, doszliśmy do wniosku, że nauczyliśmy się opanowania treści matematycznych przy pomocy dramy, poznaliśmy możliwości wykorzystania substancji chemicznych w różnych dziedzinach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które zwiedziliśmy podczas pobytu w Turcji i w Portugalii. Wykonując wspólnie doświadczenia z fizyki, nauczyliśmy się współpracy. Upewniliśmy się, ze skuteczne opanowanie wiedzy z zakresu chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie nie jest możliwe bez dobrych umiejętności matematycznych.

Działając w projekcie nawiązaliśmy kontakty z nowymi przyjaciółmi, zwłaszcza z rodzinami, w których mieszkaliśmy w Turcji i Portugalii, przyjmowaliśmy również w swoich rodzinach i w naszej szkole przyjaciół z państw partnerskich.

Słowa wdzięczności kieruje do naszych nauczycieli – konsultantów, do koordynatora projektu O.Burowej. Szczególne podziękowanie należy rodzicom  naszych uczniów za opiekę, pomoc i życzliwość  wobec gości z zagranicy. Serdecznie dziękuję SIA „Rezeknes Satiksme” za punktualność podczas trwania projektu.

Dziękujemy!

 

Dyrektor PPG w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

 

You may also like...