RVPĢ skolotājas gūst pieredzi Erasmus+ projekta partnerskolā Grieķijā

 • IMG-20220403-WA0000
 • IMG-20220403-WA0001
 • IMG-20220403-WA0002
 • IMG-20220403-WA0003
 • IMG-20220403-WA0004
 • IMG-20220403-WA0005
 • IMG-20220403-WA0006
 • IMG-20220403-WA0007
 • IMG-20220403-WA0008
 • IMG-20220403-WA0009
 • IMG-20220403-WA0010
 • IMG-20220403-WA0011
 • IMG-20220403-WA0012
 • IMG-20220403-WA0013
 • IMG-20220403-WA0014
 • IMG-20220403-WA0015
 • IMG-20220403-WA0016
 • IMG-20220403-WA0017
 • IMG-20220403-WA0018
 • IMG-20220403-WA0019
 • IMG-20220403-WA0020
 • IMG-20220403-WA0021
 • IMG-20220403-WA0022

No 21.līdz 23.martam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotājas piedalījās Erasmus + projekta REF 2: Reading with Ease and Fun- 2  partneru organizētajās skolotāju apmācībās Grieķijas pilsētā Koropi.

Erasmus+ projekta mācību vizītes galvenais mērķis – iepazīstināt projekta dalībniekus ar Koropi SES sākumskolas kolēģu pieredzi, kā motivēt skolēnus lasīt, kuriem ir lasīšanas grūtības, kā arī atklāt metodes un  aktivitātes, lai veicinātu skolēnu interesi par grāmatām un lasīšanu. Apmācību laikā galvenā uzmanība bija pievērsta lasīšanai kā kompetenču izglītības pamatvērtībai.

Koropi SES sākumskolā projekta dalībnieki tika viesmīlīgi sagaidīti- skolēni skolas amfiteātrī dziedāja grieķu tautasdziesmas un valsts himnu, iepazīstināja ar mācību iestādi un skolas vidi. Interesanti, ka skola atrodas kalnos, un, lai veicinātu skolēnu pozitīvu attieksmi pret dabu, apkārt skolai ir ierīkots zoodārzs un sastādīti dažādi koki. Partnerskolas skolotāji dalījās pieredzē, kā strādāt stundās ar skolēniem, kuriem ir lasīšanas grūtības, logopēdiskas problēmas un disleksija.

Mācību laikā iepazināmies ar  Koropi skolas dažādām kompetenču izglītītībā balstītām mācību metodēm. Interesanti, ka Grieķijas SES sākumskolā skolēni netiek vērtēti pa klašu grupām, bet  sadalīti  trīs “mājās”- Pitogori (joniešu matemātiķis, filozofs, zinātnieks,  ārstspolitiķispriesterisizgudrotājs, visplašāk pazīstams ar Pitagora teorēmu. Pēc viņa domā, visa pamatā ir matemātika), Talessi  (tiek uzskatīts par pirmo filozofu un Jonijas skolas dibinātāju. Taless bija viens no grieķu septiņiem gudrajiem)  un Dēmokriti (sengrieķu filosofs un atomisma aizsācējs. Pirms 2500 gadiem izteica domu, ka visas vielas sastāv no sīkām, neredzamām daļiņām – atomiem, kas atrodas mūžīgā kustībā).

 

Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt matemātikas, literatūras un angļu valodas stundas. Interesanti bija organizēta literatūras zoom stunda “Tikšanās ar rakstnieku”. Stundā piedalījās vienlaicīgi  četras klases no dažādām telpām. Grieķu rakstniece iepazīstināja skolēnus ar savu daiļradi un rakstīšans paradumiem, bet skolēni aktīvi iesaistījās sarunā. Matemātikas stundā, izmantojot starppriekšmetu saikni, skolēni mācījās aprēķināt procentus un mērīt tilpumu, stundā  tika apgūti divi mācību priekšmeti- matemātika un fizika. Valodas stundā skolēni, strādājot grupās, rakstīja japāņu trīsrindu dzejoļus-haikas.

Sadalot skolēnus pa “mājām”, tika organizētas arī sporta aktivitātes. Lai iegūtu papildus puntus, aktivitātēs tika integrēti jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Skolā liela uzmanība tiek pievērsta socializēšanās prasmēm, skolēnus māca, kā strādāt komandā. Apgūstot lasīšanas prasmes, skolēni izmanto radošas metodes- stāstu pārveido par lugu un iestudē teātri.

Varētu ņemt vērā, ka Koropi skolā skolotāji paši veido savus mācību līdzekļus, burtnīcā ir apvienoti dažādu mācību priekšmetu materiāli, lai mācības varētu notikt intergrēti.

Tā kā šī bija pēdējā projekta mācību vizīte, visu valstu- Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas, Latvijas un Lietuvas- dalībnieki iepazīstināja ar sasniegtajiem rezultātiem projekta realizēšanas laikā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt arī Atēnas un redzēt senās pilsētas sakrālo centru Akropoli, un iepazīties ar Grieķijas bagāto vēsturi. Kā arī projekta partneri apmeklēja 2009. gadā atvērto Jauno Akropoles muzeju, kurš ir pēdējo gadu iespaidīgākā  kultūras celtne Atēnās, muzejs tapis 40 gadus.

Mācību vizītes interesantās idejas realizēsim arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā!

 

You may also like...