Skolēnu sasniegumi zinātniskās pētniecības darbā

      Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu 3.aprīlī attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmā šogad godalgoti 216 darbi, kurus prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus-103 darbi. Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmam šogad tika izvirzīti skolēni no 121 izglītības iestādes, no tām godalgotas ir 83.

3.aprīlī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni piedalījās Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā.11.klases jaunieši veiksmīgi aizstāvēja savus darbus un ieguva gan pakāpes, gan specbalvas:

 Eduards Romans I pakāpe Tiesību zinātnē par pētniecisko darbu “Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā Rēzeknes pilsētā” (skolotāja Sandra Taranda). Eduards ieguva Latvijas Universitātes specbalvu par oriģinālu un izcili izstrādātu darbu tiesību zinātnē-zinātniskā konsultācija par interesējošo tēmu tiesību zinātnēs un dalība LU zinātniskajā konferencē studentu sekcijas ietvaros.

Maija Laizāne II pakāpe nozarē Mūzika un māksla par pētniecisko darbu “Jauniešu apmierinātība ar Rēzeknes pilsētas kultūras produktu piedāvājumu”( skolotāja Skaidrīte Bambale).

Maija ieguva Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas speciālbalvu par pētniecisko darbu kultūras zinātņu jomā- dalība Latvijas Kultūras kanona radošajā seminārā 2020.gada rudenī un LKA zinātnisko rakstu izdevums.

Zinātniski pētniecisko darbu “Saules enerģijas izmantošana Rēzeknē kā ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu samazinošais faktors” dabaszinātņu nazarē valsts mērogā aizstāvēja arī Rudīte Gaidule (skolotāja Ināra Kārkliņa).

Pateicamies skolēniem par izcilajiem sasniegumiem! Liels paldies skolotājām par ieguldīto darbu, atbalstu un jauniešu  motivēšanu  zinātniskajā darbībā!

(Foto no http://knip.lv/jaunumi1/latvijas_skolenu_44_zinatniski_petniecisko_darbu_valsts_konference)

 

You may also like...