Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu ikgadējā konference Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Ikgadējā par tradīciju jau kļuvusī skolēnu zinātniskās pētniecības darbu koference skolā arī šogad neizpalika, tikai skolēni savus pētnieciskos darbus aizstāvēja attālināti. Konference divu dienu garumā notika tiešsaistes režīmā.

Kopumā tika aizstāvēti 37 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi dabaszinātņu, medicīnas uun veselības zinātnes, sociālo zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu nozarēs.

Valsts skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konference šogad notiek jau 45 reizi, konference notiek divos posmos- reģionālais posms un valsts posms. Pēc skolas konferences rezultātiem ar komisijas lēmumu labākie skolēnu darbi tiek izvirzīti dalībai reģionālajā konferencē Daugavpilī. Komisijā darbojas skolotāji, kuri jau daudzus gadus vada skolēnu zinātniskās pētniecības darbus un tiek pieaicināts noklausīties skolēnu darbus kāds no Rēzeknes Augstskolas docētājiem. Pēc ši gada konferences rezultūtiem reģionālajam posmam tika izvirzīti 8 skolēnu darbi, un sakarā ar to, ka tēmas bija interesantas, bet bija pētniecībai ierobežotas iespējas, daudzi skolēni tika uzrunāti turpināt un papildināt savus pētījumus, lai ņemtu dalību reģionālajā konferencē nākamajā mācību gadā.

Paldies skolēniem un viņu darba vadītājiem par ieguldīto darbu pētījumu tapšanā.

 

You may also like...