Skolotāju ceļojums globālajā izglītībā

Otrā Globālās rīcības diena skolā sākas ar infostenda „Ilgtspējīgas attīstības mērķi” atklāšanu, kurā ikviens interesents var uzzināt, kādi ir šie mērķi, padomāt, kas ir nepieciešams, lai tos sasniegtu.

Skolotāji tika iepazīstināti ar Starptautiskās izglītības akciju „ Pasaules lielākā mācību stunda”, ar mācību stundas aktivitātēm Latvijā, ar iespējām šīs aktivitātes izmantot savās stundās.

Pēc stundām skolotāji devās „ceļojumā globālajā izglītībā”, lai veicinātu ANO Ilgtspējīgas attīstības 4.mērķa – „Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas” – sasniegšanu. Viņi apguva jaunas prasmes interaktīvu mācību materiālu veidošanai interaktīvajām tāfelēm. Noslēguma beigās katrs skolotājs saņēma skolas Ekopadomes sertifikātu par apgūtajām prasmēm.

 

Anita Vaivode,

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Ekoskolu programmas koordinatore

You may also like...