Vasaras darbs jauniešiem!

  • lejupielāde
  • lejupielāde

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Projektus aicināti iesniegt Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo, profesionālo un tām pielīdzināto iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētā.

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs mājaslapā www.zeimuls.lv .Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 28. aprīlim  atsūtot uz e-pastu eleonora.ivanova@rezekne.lv, nosūtot pa pastu: ARPC, Krasta ielā 31, Rēzeknē, LV-4601 vai atstājot pastkastītē pie ARPC “Zeimuļs” ieejas durvīm.

Vairāk informācijas: Jaunatnes lietu speciāliste  Eleonora Ivanova 26033202

 

You may also like...