Vislatvijas konkurss “PROFESIONĀLIS 2023”!

  • esilideris-airbaltic

Jauniešu izglītības programma “Esi Līderis!” aicina uz Vislatvijas jauniešu konkursu “PROFESIONĀLIS 2023”, kas ir veidots sadarbība ar AS «Air Baltic Corporation» un ir konkursa ģenerālsponsors.

“PROFESIONĀLIS – VEIKSMĪGU LIDOJUMU”

Vislatvijas konkurss “PROFESIONĀLIS 2023” ir karjeras izvēles konkurss, kur iespējams iepazīt un iejusties dažādu profesiju lomās. Konkursa uzdevumi veidoti “Esi Līderis!” sadarbojoties ar AS «Air Baltic Corporation».

Konkursa mērķis: parādīt skolēniem profesiju specifiku, atbalstot mērķtiecīgu karjeras izvēli, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskam lietojumam reālās dzīves situācijās.

Konkursa ieguvumi:

  1. Jaunietis spēs nosaukt profesijai nepieciešamās kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes).
  2. Jaunietis izvērtēs savu piemērotību konkrētai profesijai.
  3. Jaunietis spēs paskaidrot, kur  un kā apgūst šo profesiju.
  4. Jaunietis iegūs praktiskā darba pieredzi, veicot ar profesiju saistītus pētījumus.

Konkursa norises laiks no 2023. gada 1.februāra līdz 31.martam.

Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot elektronisko anketu https://ej.uz/airBaltic_veiksmigu_lidojumu līdz 2023.gada 10.februārim plkst. 23.59.

Tikšanās ar profesionāli: kopīga grupu vizītei airBaltic, kuras laikā vidusskolēni klātienē vai virtuāli iepazīties ar 4 profesijām 2023.gada 13.-24.februārī plkst. 10:00.

Konkursa pieteikuma anketa:  https://ej.uz/airBaltic_veiksmigu_lidojumu

You may also like...