Pierwszy dzień wiosny

21 marca przyszła do nas wiosna. Marzanna, cała ze słomy, powitała uczniów już przy wejściu, czekając na tradycyjne utopienie. Jednak ten zwyczaj nie jest już uważany za ekologiczny, dlatego kukła odbyła swoją podróż  tylko...