Wartośi. Wizja. Misja.

WARTOŚCI SZKOŁY

Szacunek. Współpraca. Współudział. Rozwój. Kreatywność. Zaangażowanie. Odpowiedzialność.

WIZJA SZKOŁY

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne to nowoczesna, otwarta, konkurencyjna i innowacyjna szkoła o bogatej tradycji.     

MISJA SZKOŁY

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne, dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych oraz bogatej ofercie języków obcych, daje uczniom możliwość zdobywania, praktycznego zastosowania i krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w XXI wieku. Zapewnia także kreatywne i profesjonalne działania w zakresie wychowania obywatelskiego i zachowania tożsamości narodowej.

GŁÓWNY CEL

Odpowiednio zmotywowani uczniowie kształcący się pod kierunkiem postępowych i innowacyjnych nauczycieli, którzy myślą globalnie.