Erasmus+ „Ruch to zdrowie”

ghostwriting hausarbeit

18 uczniów klas 8 i 2 uczniów klas 10 Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne w dniach od 11 do 19 marca miało okazję uczestniczyć w projekcie Erasmus+ z nauczycielkami Dace Ruško i Inārą Trokša.

Temat projektu brzmiał: „Ruch to zdrowie”. Miejscem realizacji projektu było Murzasichle, wieś nieopodal Zakopanego.

Wraz z uczniami naszej szkoły w projekcie wzięli udział uczniowie ze szkoły sportowej w Złoczowie.

Uczestnicy projektu zapoznawali się ze sobą poprzez liczne gry intagracyjne. Pracowali także w oddzielnych zespołach. W ramach tych zajęć wykonali plakaty „Ruch i aktywność fizyczna –  dlaczego są dla nas ważne?” oraz „Zdrowy jadłospis – aktywny człowiek”.

Młodzież wykonała pokaz sportowy w formie flashmobu na deptaku w Zakopanem.

W ramach wymiany międzykulturowej wysłuchaliśmy opowieści o ważnych osobach polskiej kultury i życia społecznego.

Zobaczyliśmy także piękne szczyty Tatr

Wśród działań projektowych znalazły się także „wieczory przyjaźni”, w tym  wieczór kulturalny zorganizowany  przez grupę łotewską, podczas którego uczniowie przedstawili pozostałym uczestnikom projektu kulturę, przyrodę i tradycje swojego kraju. Polacy mieli okazję skosztować tradycyjnych łotewskich potraw. Uczniowie wykonali łotewskie piosenki ludowe, odtańczyli łotewskie tańce oraz uczyli polską młodzież ich kroków.

Na wieczorze kulturalnym grupy polskiej młodzież zaprezentowała kulturę swojego kraju, zatańczyła „Poloneza” i nauczyła tego tańca uczestników z Łotwy.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, a ich praca została oceniona.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Swietłanie Semeņaka, kierownik Domu Kultury Mniejszości Narodowych w Rezekne, za stworzenie możliwości wzięcia udziału w tym ważnym dla uczniów projekcie. Pragniemy podziękować organizatorce projektu, pani Halinie Poźniakowskiej, która przyjęła nas w Augustowie, ugościła i troskliwie się nami zaopiekowała; wdzięczni jesteśmy również panu

Ryszardowi Młodzianowskiemu, kierownikowi projektu, który był z nami w Murzasichlu, za wielkie zaangażowanie, opiekę nad nami, ciekawe zajęcia i pożytecznie spędzony czas wolny;

Dziękujemy Ewelinie Odya i Jarkowi Judo, nauczycielom szkoły sportowej w Złoczewie, za ciepło, przyjaźń i wsparcie w potrzebie.