RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA Blog

Projekt – Spotkanie z polską książką i pisarzem

Nasza szkoła realizowała już wiele projektów promujących polską historię, literaturę, kulturę  i sztukę. Zawsze były to działania prowadzone przy wsparciu Ambasady RP w Rydze. Projekt „Spotkanie z polską książką i pisarzem”  także należy do...

Polskie drogi do niepodległości – wystawa

W grudniu 2020 roku w naszej szkole pojawiła się wystawa prezentująca sylwetki kilkunastu Polaków, których życie, praca i działalność były elementem polskiej drogi do niepodległości. Wystawa wyraźnie podkreśla wartość nauki i badań naukowych, kultury,...