RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA Blog

400-lecie chocimskiej wiktorii – projekt

W 1621 doszło pod Chocimiem do największej bitwy obronnej w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dowodził nią hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały...

13 grudnia-40 rocznica stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 1981 roku  wprowadzony został stan wojenny. i trwał do 22 lipca 1983 roku.  W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około...

Projekt Norwid

Chwalimy się! Daniil Smirnov zajął 3 miejsce w prestiżowym międzynarodowym konkursie na projekt koszulki promującej twórczość Cypriana Kamila Norwida w ramach „Projektu: Norwid” organizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w dwusetną rocznicę urodzin...

Zaduszki muzyczne-projekt

Listopad w polskiej ale też w łotewskiej kulturze wiąże się z myśleniem o zmarłych, porządkowaniem cmentarzy, wspominaniem. Nasza szkoła w tym roku realizowała dwa projekty „zaduszkowe”. O pracach porządkowych na cmentarzach pisaliśmy wcześniej. Tutaj...