Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

Polskie Gimnazjum w Rezekne dzięki współpracy z polskimi organizacjami od początku otrzymywało ogromną pomoc finansową i to dzięki tej współpracy szkoła wzbogaciła się w nowoczesne środki nauczania, wyposażenie, książki, doszło do rozbudowy budynku szkolnego.

W tym roku również realizowany jest przy współpracy  z  Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego, duży projekt pod nazwą Wsparcie bieżącej działalności Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego w Rezekne.  Przedsięwzięcie zakłada zakup szafek metalowych do szatni oraz zakup pokrycia ochronnego na salę sportową. Koszt dofinansowania projektu wynosi 108 240,00 PLN (słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotychzłotych ) a wkład własny ze strony łotewskiej to kwota 2 820,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych ).

Zakończenie realizacji tego projektu przewidziane jest na 15 grudnia 2023 roku i po jej zakończeniu zamieścimy dłuższy wpis z bogatą ilustracją fotograficzną.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki