Historia Gimnazjum

Nasze życie tak ułożone, że prawie nic nie jest osiągane bez bólu. Na szerokiej drodze rosną w kurzu małe kwiatki. Jeśli chcemy zerwać piękny, pachnący, magiczny, biały kwiatek radości, musimy się wspinać na stromą górę.

(Z. Maurinia)

W 2013 roku Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne obchodziło jubileusz 20 lat pracy, który to okres był pełen odwagi, twórczej pracy oraz budowania tożsamości.

Przemówienie pani dyrektor, Walentyny Szydłowskiej:

Od szkoły początkowej doszliśmy do etapu, kiedy możemy się nazywać gimnazjum. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy w przyszłości kroczyć poważnymi krokami rozwoju
i doskonalenia. Przed nami droga, na której uczniowie, rodzice i nauczyciele naprawdę wiedzą, że szkoła to nasz dom – dom czekający na każdego, w którym mieszkańcy czują opiekę, życzliwość, wyrozumiałość, miłość, wsparcie, pomoc i radość.

Dzisiaj wyrażamy serdeczne podziękowanie naszym sponsorom i ludziom, którzy nas wspierają – urzędowi Miasta Rezekne, Kuratorium Oświaty, Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, Związkowi Polaków na Łotwie oraz jego oddziałowi w Rezekne, przyjaciołom za granicą, w Polsce, na Łotwie, w Rezekne, rodzicom naszych uczniów.

Życzę wszystkim pracownikom szkoły, całemu gronu pedagogicznemu pomyślnego kontynuowania pracy, ścisłego współdziałania. Pamiętajmy: silni czują się najlepiej. Jakie trudne, ale jakie piękne jest życie.

Dyrektor Szkoły
Walentyna Szydłowska

Krótka historia Szkoły

 

Rok 1919 – założono pierwszą Prywatną Polską Szkołę Podstawową

Rok 1921 – działalność rozpoczyna Prywatna Polska Szkoła Średnia

Rok 1923 – Polska Szkoła Średnia zostaje Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne

Rok 1941 – zamknięto Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne

Rok 1993 – po ponad 50 latach swoje drzwi otwiera Polska Szkoła Początkowa w Rezekne przy ul. Kalkiu 12

Rok 1997 – placówka zostaje akredytowaną Polską Szkołą Podstawową w Rezekne i przenosi

się do nowego budynku przy ul. Lubanas 49. W pomieszczeniach tych

planowano urządzić przedszkole. Budowie szkoły, budowie sali gimnastycznej

oraz rozwojowi bazy materialnej sprzyjały darowizny z Polski i innych państw.

Rok 1998 – odbywa się uroczystość z okazji założenia drużyny harcerskiej im. Jana Platera-Gajewskiego

Rok 2001 – wizyta w szkole Prezydenta Republiki Łotewskiej pani Wairy Wike-Freibergi

Rok 2002 – placówka zostaje Polską Szkołą Średnią w Rezekne

Rok 2002 – w szkole otworzono „zerówkę” – grupy dzieci 5-i 6-letnich

Rok 2003 – otwarcie muzeum szkolnego

Rok 2005 – skończono budowę szkolnej sali gimnastycznej

Rok 2010 – placówka odzyskuje dawną nazwę historyczną – Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne

Rok 2010 – Urząd Miasta Rezekne w obecności pani dyrektor podpisuje umowę o współpracy z miastem Sianów

Rok 2011 – odbywa się otwarcie miniboiska do piłki nożnej zbudowanego za środki sponsorów „Agencji Lasów Państwowych” w Polsce

Rok 2012 – zostaje zrealizowany Projekt Unii Europiejskiej „Ocieplanie”

Rok 2012 – Państwowe Polskie Gimnazjum otrzymuje status Szkoły Ekologicznej

Rok 2013 – odbywa się uroczystość obchodów jubileuszu 20-lecia działalności placówki

Rok 2014 – Szkoła została akredytowana na 6 lat