Dbamy o polskie groby na cmantarzu w Rezekne.

Nie tylko listopad jest czasem pamięci o zmarłych. Nasi uczniowie wyposażeni w szpadle, grabie i środki czyszczące udali się na cmentarz, aby uporządkować miejsca spoczynku Polaków, dawnych mieszkańców miasta, których grobów już nikt nie...