RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA Blog

Bērni pieņem Pirmo Svēto Komūniju

Bērni pieņem Pirmo Svēto Komūniju Šī gada  8.septembrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 29 trešās klases skolēni Jēzus Sirds katedrālē Sv. Misē pieņēma Pirmo Svēto Komūniju. Pirmā Svētā komūnija ir durvis, kas atver cilvēkiem ceļu...

Individuālās karjeras konsultācijas

  Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā strādā pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju. Ko var iegūt skolēns no...