Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Blog

13.novembris – ORIGAMI DIENA

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni matemātikas stundās veidoja origami pēc noteiktiem kritērijiem. Stundas bija radošas, un skolēni cītīgi veidoja papīra mākslas darbus. Origami  ir tradicionāla papīra locīšanas māksla. Tās vēstures aizsākumus datē aptuveni ar...

Skolēni Valsts robežsardzes 100. gadadienas pasākumā

7.novembrī Rēzeknē svinēja Valsts robežsardzes 100. gadadienu. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas jaunieši apmeklēja informatīvo pasākumu un tehnikas izstādi Festivāla parkā. Viņi  varēja redzēt  un izmēģināt  Valsts robežsardzes ieročus, bruņojumu, tehniskos un speciālos līdzekļus, Valsts...

Matemātikas spēles skolēniem

13.novembrī pilsētā notika fināls Matemātikas spēle 5.- 6.klasei “10 x 10 + 1 = Latvijai 101.” Spēles mērķis bija rosināt jauniešu interesi par matemātiku kā svarīgu nepieciešamību ikdienā. Pirmajā spēles kārtā varēja piedalīties jebkurš...

„Laiks ir manas dzīves valdība un vara..” ( M. Burceva)

Patriotisma nedēļā, 14.novembrī, Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika radošo darbu konkursa laureātu apbalvošana.  Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu radošās iemaņas, padziļināt  izpratni par Latgales novada skaistākajām vietām, kultūru , tradīcijām, vērtībām, apliecināt piederību savam novadam...