Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Blog

Sveicam Zinību dienā!

“Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība, kuras krāšana ir labākais ieguldījums nākotnē.” Ir sācies jaunais mācību gads! Šogad mācības Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ir uzsākuši  556 skolēni. Lepojamies ar...

Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.” pirmā perioda noslēgums

Noslēdzies projekta pirmais periods, kura laikā skolēniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt jaunas zināšanas. Skolēni iemācījās darboties praktiski, attīstīja komunikācijas un sadarbības prasmes, attīstīja talantus un kreativitāti. Aprīļa beigās daļa projektā darbojošos...

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija izsludina uzņemšanu 10. klasēs

Vispārējās vidējās izglītības  programmā un Vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena izglītības programmā “Valsts robežu drošība” Ja esi 9. klases absolvents, pārliecinies, vai Tu jau zini, ka Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija : ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā skola...