Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Blog

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija turpina uzņemšanu 1. klasē un izsludina uzņemšanu 10. klasē 2017./18. mācību gadam

Jaunieti! Tavs ceļš var atvest šogad uz Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, kurā Tu varēsi saņemt stiprus pamatus turpmākajai dzīvei, apgūstot “Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu”. Robežsargi ir mūsu valsts pamats. Tie ir...
Viesi no Sjanovas

No 21. – 26. maijam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ciemojās Polijas valsts Sjanovas skolas delegācija. Kopumā bija atbraukuši 2 skolotāji un 16 skolēni. Viesi dzīvoja mūsu skolas skolēnu ģimenēs. Visas nedēļas garumā Sjanovas delegācija...
Šķīrāmies Latvijā, lai satiktos Polijā

Eiropas diena Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā sākās ar ES projekta “ Erasmus + programmas SCIENCE ACADEMY” dalībvalstu Turcijas un Polijas delegāciju ierašanos darba vizītē Latvijā, Rēzeknē, mūsu skolā. 5.-6.klašu skolēni, izveidojot ES karogu no...