Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Blog

KARJERAS KONSULTANTS

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas...

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības...

Noderīgas saites

Dažadi testi www.ecdl.lv ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi www.skillage.eu Sillage karjeras tests http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm 7 karjeras izvēles testi Apmācība www.nva.lv www.niid.lv www.latinsoft.lv Valsts universitātes www.lu.lv Latvijas Universitāte(LU) www.rsu.lv Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) www.rtu.lv Rīgas...