Cyfrowa edukacja

Współczesna edukacja, to proces, w którym uczeń staje się twórcą, a nie tylko uczestnikiem procesu dydaktycznego, szkoła zaś- środowiskiem uczenia się. Nowe technologie edukacyjne to narzędzia, które wspierają w tych procesach zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dają możliwość korzystania z zasobów informacji i wiedzy, współpracować on-line, tworzyć własne zasoby edukacyjne, auto-ewaluować swoje kompetencje.

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne dzięki współpracy z Instytutem Rozwoju Języka Polskiego  im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego realizuje projekt pn. „ Cyfrowa edukacja w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego w Rzeżycy (Zadanie)”. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji dzięki powszechnemu dostępowi do cyfrowych zasobów edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada zakup ekranu interaktywnego, projektora multimedialnego oraz przenośnego dysku, jak również rocznej licencji PROF dla uczniów i nauczycieli na platformie edukacyjnej uzdevumi.lv. Koszt dofinansowania projektu wynosi 22 764,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote).

 

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

 

Może Ci się również spodoba